Ingvar Nilsson föreläser om utanförskapets pris

Ingvar Nilsson föreläser om utanförskapets pris

Evenemang - Beskrivning

UTANFÖRSKAPETS PRIS Måndag 16 september 
kl. 13:00 -16:00 eller 18:00 - 21:00

Vad kostar det oss och våra unga människor att hamna i ett utanförskap? Varför låter vi detta hända?  Vad händer med våra barn om vi inte fångar upp dem i tid?  Vad är värdet av att arbeta förebyggande och sätta in tidiga insatser? Vilka är mekanismerna bakom detta utanförskap? 

Ingvar Nilsson är nationalekonom som under 35 års tid studerat marginaliseringen, ekonomi samt värdet av prevention, tidiga insatser, rehabilitering och samverkan mellan olika offentliga aktörer. 

Ett socialt investeringsperspektiv.

Anmälan
Senast 11 / 9 till info@abfalan<l.ax tel 0400 7 84871

Alla intresserade  är välkomna! 

UTANFÖRSKAPETS PRIS Måndag 16 september 
kl. 13:00 -16:00 eller 18:00 - 21:00

Vad kostar det oss och våra unga människor att hamna i ett utanförskap? Varför låter vi detta hända?  Vad händer med våra barn om vi inte fångar upp dem i tid?  Vad är värdet av att arbeta förebyggande och sätta in tidiga insatser? Vilka är mekanismerna bakom detta utanförskap? 

Ingvar Nilsson är nationalekonom som under 35 års tid studerat marginaliseringen, ekonomi samt värdet av prevention, ti...läs mer

Kategori: 

Evenemang - Prisinformation

Pris:

Gratis

Site by Strax