Lövökongressens 300-års jubileum

Lövökongressens 300-års jubileum

Evenemang - Beskrivning

En traditionsenlig marknad, teater och bankett till minnet av Lövökongress som arrangerades mellan Ryssland och Sverige under Stora ofreden år 1719 i den lilla byn Lövö i Vårdö.

Under Stora nordiska kriget 1700-1721 kom Lövö by i Vårdö att under en tid bli skådeplatsen för storpolitiska förhandlingar. En separat fred mellan Ryssland och Sverige skulle förhandlas fram i byn. Lövö låg intill den stora postvägen mellan Stockholm och Åbo och avståndet från de båda städerna var ungefär lika långt till den lilla byn. Förutsättningar för en bra hamn bidrog till valet av kongressort.

Någon fred lyckades de båda delegationerna dock inte förhandla fram i Lövö. Svenska kungen Karl XII blev skjuten 1718 och förhandlingarna gick i stå. Istället slöts freden i Nystad 1721 och Ålandskongressen föll i glömska.

En traditionsenlig marknad, teater och bankett till minnet av Lövökongress som arrangerades mellan Ryssland och Sverige under Stora ofreden år 1719 i den lilla byn Lövö i Vårdö.

Under Stora nordiska kriget 1700-1721 kom Lövö by i Vårdö att under en tid bli skådeplatsen för storpolitiska förhandlingar. En separat fred mellan Ryssland och Sverige skulle förhandlas fram i byn. Lövö låg intill den stora postvägen mellan Stockholm och Åbo och avståndet från de båda städerna var ungefär lik...läs mer

Datum:
24 augusti (Hela dagen)25 augusti (Hela dagen)

Kategori: 

Evenemang - Prisinformation

Pris:

Gratis

Site by Strax