Lunchseminarium: Hybridhot – hur påverkar de Ålands demilitarisering och neutralisering? i Hotell Arkipelags restaurang

Lunchseminarium: Hybridhot – hur påverkar de Ålands demilitarisering och neutralisering? i Hotell Arkipelags restaurang

Evenemang - Beskrivning

Talare: Sia Spiliopoulou Åkermark

Hybridhot har definierats som en blandning av konventionella och okonventionella metoder (dvs. diplomatiska, militära, ekonomiska och tekniska) som kan användas av statliga eller icke-statliga aktörer för att uppnå specifika mål – ofta i en gråzon mellan krig och fred. Hybridhot är också en trendig term som förekommer ofta i utredningar, hos nya institutioner och i olika uttalanden. Utgör dessa hybridhot ett hot mot Ålands demilitarisering och neutralisering? Utifrån resultaten från mångårig forskning om folkrätt och demilitarisering, diskuterar Sia Spiliopoulou Åkermark hur man kan resonera om och förhålla sig till hybridhoten också på Åland.

Sia Spiliopoulou Åkermark är docent i folkrätt och direktör för Ålands fredsinstitut. Under åren 2015-2018 ledde hon ett forskningsprojektet som resulterade i en rad internationella artiklar och boken ”Demilitarisation and International Law in Context – The Åland Islands” (Routledge förlag, 2018).

Lunch kan köpas i restaurangen och tas med in till seminariet som hålls i den avskilda södra delen i restaurangen. Seminariet börjar klockan 11.30 och pågår en timme.

Vi är tacksamma för anmälan i vårt evenemang på Facebook eller till Susann Simolin (susann(at)peace.ax), men det går också bra att droppa in.

Kontakt: Susann Simolin, informationsansvarig

Telefon: 018-15570, susann(at)peace.ax

Talare: Sia Spiliopoulou Åkermark

Hybridhot har definierats som en blandning av konventionella och okonventionella metoder (dvs. diplomatiska, militära, ekonomiska och tekniska) som kan användas av statliga eller icke-statliga aktörer för att uppnå specifika mål – ofta i en gråzon mellan krig och fred. Hybridhot är också en trendig term som förekommer ofta i utredningar, hos nya institutioner och i olika uttalanden. Utgör dessa hybridhot ett hot mot Ålands demilitarisering och neutrali...läs mer

Kategori: 

Evenemang - Prisinformation

Dold

Site by Strax