Lunchseminarium: Små ekonomier och globala trender – hur kan Åland möta framtiden? med Edvard Johansson på Hotell Arkipelag

Lunchseminarium: Små ekonomier och globala trender – hur kan Åland möta framtiden? med Edvard Johansson på Hotell Arkipelag

Evenemang - Beskrivning

I en tid då städerna växer och den digitala utvecklingen går framåt med stormsteg får små samhällen problem. I Sverige och Finland är det cirka fem regioner per land, enkelt sagt de fem största universitetsstäderna med omnejd, som klarar sig medan resten går bakåt ekonomiskt och demografiskt. En viktig orsak till den ökande regionala ojämlikheten i Norden och i Europa är den pågående hjärnflykten, då välutbildade personer stannar i eller flyttar till storstäderna i högre utsträckning än personer med lägre utbildning. Detta driver på den ojämna regionala utvecklingen. Åland har hittills varit ett lysande undantag men frågan är om utvecklingen på sikt är hållbar? I ljuset av utvecklingen och ur ett ekonomiskt perspektiv, hur ter sig det åländska näringslivets karaktäristika och den åländska autonomilagstiftningen?

Edvard Johansson är ekonomie doktor från Svenska handelshögskolan och numera biträdande professor i nationalekonomi vid Åbo Akademi. Han är före detta rektor för Högskolan på Åland. Föredraget baseras på nationalekonomisk forskning om bland annat globalisering och digitalisering samt ännu opublicerade resultat om det åländska näringslivet i förhållande till det finländska.

Lunch kan köpas i restaurangen och tas med in till seminariet som hålls i den avskilda södra delen i restaurangen. Seminariet börjar klockan 11.30 och pågår en timme.

Fredsinstituet är tacksamma för anmälan i sitt evenemang på Facebook eller till Susann Simolin (susann(at)peace.ax), men det går också bra att droppa in.

I en tid då städerna växer och den digitala utvecklingen går framåt med stormsteg får små samhällen problem. I Sverige och Finland är det cirka fem regioner per land, enkelt sagt de fem största universitetsstäderna med omnejd, som klarar sig medan resten går bakåt ekonomiskt och demografiskt. En viktig orsak till den ökande regionala ojämlikheten i Norden och i Europa är den pågående hjärnflykten, då välutbildade personer stannar i eller flyttar till storstäderna i högre utsträckning än perso...läs mer

Kategori: 

Evenemang - Prisinformation

Dold

Site by Strax